HemOm BIGSamverkanUtlysningarLogga in

BIG – Branschsamverkan I Grunden

BIG – Branschsamverkan i grunden är ett forskningsprogram för effektiv och säker grundläggning av transportsystemets infrastruktur. Programmet etablerades under senhösten 2013, och påbörjade sin verksamhet den 1 januari, 2014. Målsättningen är att sänka kostnader för byggande och underhåll av transportsystemets infrastruktur genom ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete inom geoteknikområdet.

BIG består idag av 5 partners och för närvarande pågår 20 projekt/förstudier inom ramen för BIG.
 Läs mer


Pågående
projekt

Arbete pågår med att uppdatera BIGs insida och externa hemsida med aktuell information om både avslutade och pågående projekt.

           


         


Vill du medverka?                  

BIG är ett branschgemensamt program som bygger på samverkan mellan olika aktörer i branschen, såsom entreprenörer, leverantörer, konsulter, problemägare, utförare och finansiärer som på olika sätt kan bidra till att uppnå målen.

Ett sätt att medverka i BIG är att delta i referensgrupp till något av BIG-projekten. Anmäl ditt intresse till BIG

Inför 2021 så kommer BIG att utöka möjligheterna för branschen att ta del av de forskningsresultat som kommer fram inom BIG. I januari blir det sedvanligt BIG seminarium, dock i digitalt format.

Under hela 2021 kommer BIG att bjuda in till lunch webbinarium sista fredagen i månaden. 

           

                  
         


          

Utlysning inför 2021 - Info

Utlysningen för projekt som avses starta 2021 har nu stängt.

2021 års prioriterade områden är;
- Framtidens krav
- Effektivt byggande
- Ny generation Järnväg

Mer om BIGs inriktning kan du läsa i om i inriktningsdokumentet för 2021. Notera att inför 2021 så är del 3 som behandlar de tre forskningsinriktningarna omskriven.

Totalt har 9 projektspecifikationer rekommenderats. I januari, 2021 kommer Trafikverkets portföljer behandla förslagen.
 

Uppdaterat 2020-12-18
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
21 januari 2021
Följ BIG på LinkedIn
19 januari 2021
BIG seminarium - Glöm inte att anmäla dig!
18 december 2020
BIG seminarium och Webbinarium
[Alla]
Kommande aktiviteter
28 januari 2021
BIG seminarium
5 februari 2021
BIG webbinarium
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum