BIG – Branschsamverkan I Grunden

BIG – Branschsamverkan i grunden är ett forskningsprogram för effektiv och säker grundläggning av transportsystemets infrastruktur. Programmet etablerades under senhösten 2013, och påbörjade sin verksamhet den 1 januari, 2014. Målsättningen är att sänka kostnader för byggande och underhåll av transportsystemets infrastruktur genom ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete inom geoteknikområdet.

BIG består idag av 5 partners och för närvarande pågår 20 projekt/förstudier inom ramen för BIG.
 Läs mer


Pågående
projekt

Vid VIP-mötet presenterades flera av BIGs pågående och avslutade projekt. Årets VIP möte kommer att genomföras i Stockholm den 24-25 oktober.  Läs mer om de VIP-möten som genomförts.
          
       

Läs mer om BIGs projekt under rubriken projekt.


           


         


Vill du medverka?                  

BIG är ett branschgemensamt program som bygger på samverkan mellan olika aktörer i branschen, såsom entreprenörer, leverantörer, konsulter, problemägare, utförare och finansiärer som på olika sätt kan bidra till att uppnå målen.

Här kommer mer information att publiceras om hur du kan medverka i arbetet.

           

                  
         


          

Utlysning 2019 - ÖPPEN

Ordinarie utlysning för BIG-projekt 2019 har nu öppnat.

2019 års prioriterade områden är;
- Höghastighetsjärnväg
- Hållbarhet och beständighet
- Ökad produktivitet

Mer om BIGs inriktning kan du läsa i om i inriktningsdokumentet för 2019.

Länk till information om hur du ansöker.


Inom kort kommer inspel från Trafikverket att publiceras här. 

Uppdaterat 2018-05-13